Լուսավորության տեղադրում

ALMI construction-ը կատարում է ճանապարհային լուսավորության տեղադրման աշխատանքներ ցինկապատ և ոչ ցինկապատ հենակներով, ինչպես նաև կատարում ենք նախագծման և հաշվարկման աշխատանքներ: