Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհաշինություն

Մենք առաջարկում ենք շինարարական և ճանապարհաշինական գրեթե բոլոր ծառայությունները:
Հողային աշխատանքներ
ALMI construction-ը հագեցած է ցանկացած բարդության հողային աշխատանքների համար նախատեսված տեխնիկաներով և սարքավորումներով:
Ճանապարհային գծանշում
ALMI construction-ը կատարում է ճանապարհների տերմոպլաստիկ գծանշման աշխատանքներ բարձրակարգ տեխնիկաներով և լավագույն նյութերով:
Լուսավորության տեղադրում
ALMI construction-ը կատարում է ճանապարհային լուսավորության տեղադրման աշխատանքներ ցինկապատ և ոչ ցինկապատ հենակներով, ինչպես նաև կատարում ենք նախագծման և հաշվարկման աշխատանքներ:
Արգելապատնեշների տեղադրում
ALMI construction-ը իրականացնում է ճանապարհային ցինկապատ և ոչ ցինկապատ արգելապատնեշների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքներ:Ընկերությունը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկաներով և սարքավորումներով:
Ասֆալտապատման աշխատանքներ
ALMl construction-ը իրականացնում է բարձրորակ ասֆալտապատման աշխատանքներ։Մենք կապահովենք լավագույն ասֆալտապատումը ճանապարհների կամ ավտոկայանատեղիների համար,որը կատարվում է բարձրորակ հումքով և տեխնիկաներով հմուտ մասնագետների կողմից:

Բարձրորակ շինարարական աշխատանքներ, ձեր պահանջներին համապատասխան: